24/7 openbaar toegankelijke AED's

Waarom een AED?

Waarom een AED?

Een AED (automatische Externe Defibrillator) vergroot de kans op overleven bij een hartfalen indien de AED binnen 6 minuten bij de patiënt is. De aanrij tijd van een ambulance is vaak langer. Een hartfalen kan iedereen overkomen, jong en oud. Gemiddeld eens per week vindt dit plaats in Etten-Leur. Als wij in Etten-Leur een 6Lees meer overWaarom een AED?[…]