Over ons

Voorwoord van de voorzitter

Met veel enthousiasme is onze stichting in juli 2017 van start gegaan. Er is een bestuur gevormd en er zijn vrijwilligers die de AED’s (automatische Externe Defibrillators)  gaan controleren en onderhouden. De echte aftrap werd gedaan op 1 september met de ontvangst van een AED geschonken door JCI Etten-Leur tijdens het event Lekker Etten-Leur. In dat najaar werden afspraken gemaakt met gemeente over subsidiëren van nieuwe AED’s zodat wij als stichting van Etten-Leur een 6 minuten AED gemeente kunnen maken.

Doelstelling

Stichting Hartveilig Etten-Leur hierna te noemen de stichting  is opgericht op 18 juli 2017.  De stichting heeft als doel het inrichten en onderhouden van een 6 minuten Automatische Externe Defibrillator (AED) zone binnen Etten-Leur. Hartstichting Nederland heeft aangegeven dat als een AED binnen 6 minuten ter plaatse is, de kans op overleven na een hartstilstand aanzienlijk groter wordt. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door AED’s welke nu in gebouwen geplaatst zijn naar buiten te plaatsen zodat deze 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar zijn voor de omgeving. Er zullen ook nieuwe AED lokaties gezocht en gerealiseerd worden. Ook gaat de stichting AED’s controleren en onderhouden van derden.

Stichting Hartveilig Etten-Leur is partner van de hartstichting. Om te kunnen voldoen aan de dichtheid van de 6-minuten zone  zijn in de gemeente Etten-Leur  80 tot 100 AED’s benodigd. Niet alle bestaande AED’s zijn geregistreerd. Die worden in kaart gebracht door bezoeken en het combineren van verschillende bronnen. De stichting probeert daarnaast voldoende nieuwe AED’s te plaatsen middels donaties, fondsen en crowdfunding acties zodat uiteindelijk een veilige 6 minuten AED gemeente ontstaat.

De stichting heeft een ANBI status, daarmee kunnen particuliere donateurs hun schenking in mindering brengen op hun IB aangifte.

Bij de uitvoering van de activiteiten conformeert de stichting zich aan de standpunten van de Nederlandse Reanimatie Raad en de Nederlandse Hartstichting.

Bestuur & Vrijwilligers

Het bestuur van Stichting Hartveilig Etten-Leur en haar vrijwilligers bestaan uit:

Eric Tak – Voorzitter

Eric.tak@hartveiligettenleur.nlLeo Hoogeveen – Secretaris

Leo.hoogeveen@hartveiligettenleur.nl

 

 

Paul van der Neut – Penningmeester

Paul.vanderneut@hartveiligettenleur.nl

 

 

Jack Konings – Beheerder AED

Jack.konings@hartveiligettenleur.nl

aedbeheer@hartveiligettenleur.nl

 

Leander Rensen – Beheerder AED

Leander.rensen@hartveiligettenleur.nl

aedbeheer@hartveiligettenleur.nl

 

Rob Franken- Beheerder AED

Rob.franken@hartveiligettenleur.nl