Crowdfunding voor AED groot succes.

De eerste 2 crowdfund projecten voor AED ’s in Beatrixpark en Roosendaalseweg zijn binnen 10 dagen gelukt.

Gemeente Etten-Leur heeft aan Stichting Hartveilig Etten-Leur gevraagd om aan te tonen dat co-creatie met de inwoners van Etten-Leur werkt.
Bij de eerste 2 projecten werd binnen 10 dagen voldoende geld opgehaald. De AED’s zijn zaterdag 17 maart geplaatst in bijzijn van wethouder Jan van Hal. “iedereen kan profijt hebben van deze AED” aldus Jan van Hal.

Het volgend project loopt in Brandsehof. Projecten in Hooghuis en lage Banken zijn in voorbereiding. St Hartveilig Etten-Leur is blij met de voortgang om van Etten-Leur een 6 minuten AED gemeente te maken. Wij zitten vol energie en plannen en daarom is het heel fijn dat iedereen zijn medewerking geeft. Waar we ook aanbellen: iedereen probeert mee te helpen.

Ook stimuleert de stichting reanimatielessen, naast de AED een noodzakelijke opleiding om een reanimatie tot een goed einde te brengen. Er zijn vergevorderde plannen om alle buurt preventie medewerkers in de wijken een reanimatie training te geven. Verkeerschool Blom neemt daarin het voortouw. Voorzitter Tak: “ Dit is een fantastisch project in mijn eigen gemeente, het loopt gesmeerd. Ik ben trots op mijn team, pure vrijwilligers die een hoop tijd steken in het welzijn van de medeburgers. Wij hopen echt op structureel budget vanuit de gemeente voor de komende jaren, op onze website is alle informatie te vinden”