Er zijn toch al veel AED’s in Etten-Leur?

Dat klopt, bij overheid en bedrijven. Gemeente Etten-Leur is bereid de AED’s, die eigendom zijn van de gemeente, naar buiten te halen. De AED’s die eigendom zijn van bedrijven willen wij ook graag naar buiten halen. Maar dat beslist het bedrijf zelf.
Daarnaast zijn nog 30 tot 40 AED’s nodig om heel Etten-Leur in te kleuren als 6 minuten AED zone.