Wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator kan worden gebruikt bij mensen die een hartprobleem hebben. Naast reanimatie geeft de AED een verhoogde kans op overleven. (www.hartstichting.nl) De AED dient dan binnen 6 minuten te kunnen worden gebruikt, vandaar de kreet: 6 minuten AED zones.